ESILEHT
   MAAGAASI MÜÜK
   Taristuga liitumine
   Lepingute tingimused
   Lisateenused
   Teated
   NÄITUDE TEATAMINE
   KONTAKTID


 


LIITUMISTAOTLUS   Maagaasi taristuga liitumiseks palume esitada liitumistaotlus. Taotluse vormi leiate siit . Täidetud taotlus palun saatke aadressile gaas@tarbegaas.ee .

LIITUMISTINGIMUSED  Peale liitumistaotluse saamist lepime kokku taristuga liitumise tingimused:

  • liitumispunkti asukoha ja taristu teeninduspiiri
  • maagaasi rõhu liitumispunktis
  • maagaasi kulu näitajad
  • mõõdiku paigaldamise nõuded
  • taristuga liitumise maksumuse

MAAGAASI MÜÜGILEPING  Kui liituja on liitumistingimustega nõus, siis sõlmime taristuga liitumise- ja maagaasi müügilepingu, milles määratakse kindlaks:

  • liitumispunkt ja mõõtesüsteemi asukoht
  • taristu teeninduspiir
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused
  • lepingu täitmise tähtajad

Tehnilised tingimused projekteerijale väljastame peale maagaasi müügilepingu sõlmimist.

Tarbegaas ehitab oma maagaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir. Liituja projekteerib ja ehitab omavahenditest maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme. Tööprojekti palume enne tööde alustamist kooskõlastada Tarbegaas´iga.

VASTUVÕTMINE  Kui taristuga liitumiseks vajalikud seadmed on paigaldatud (ühendustoru, gaasikütteseade, mõõdik) ja tehniliselt kontrollitud, siis võtab meie esindaja need vastu, kontrollides teostust vastavalt liitumislepingu tingimustele. Peale seda on Tarbegaas valmis alustama maagaasi tarneid.